Bamigo Ferander actie

Voorwaarden actie Bamigo bamboefiets

Net als bij elke actie zijn er ook algemene voorwaarden aan deze actie verbonden. Dit om het allemaal zo eerlijk en helder mogelijk te maken. Hieronder lees je alle voorwaarden en aanvullende informatie. Bij vragen kun je uiteraard altijd contact opnemen met de klantenservice.

Tekst op het lot

 

Lotnummer: ____

 

Met dit lot doe je mee aan de loterij van Bamigo bamboefiets en maak je kans op een Ferander bamboefiets met accessoires ter waarde van €2.149,- netto. De loterij zal worden gehouden op vrijdag 15 december 2017 tussen 17:00 en 18:00 uur op het hoofdkantoor van Bamigo te Eindhoven. De winnaar wordt via social media, de nieuwsbrief en op de website bekendgemaakt.

 

Op de loterij zijn van toepassing de algemene spelvoorwaarden van Bamigo B.V., in te zien op https://bamigo.com/be_nl.

 

Algemene spelvoorwaarden Bamigo bamboefiets

 

1. Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) van toepassing op promotionele kansspelen van Bamigo B.V. en de bijbehorende internetsites, waaronder https://bamigo.com/be_nl en haar overige activiteiten, die worden georganiseerd door Bamigo B.V.

2. Door deel te nemen aan een door Bamigo B.V. aangeboden kansspel accepteert de deelnemer deze voorwaarden.

3. De prijs betreft een Ferander bamboefiets inclusief accessoires ter waarde van €2.149,- netto.

4. De trekking zal worden gehouden door een (kandidaat-)notaris verbonden aan Marks Wachters notarissen te Eindhoven op vrijdag 15 december 2017 tussen 17:00 uur en 18:00 uur.

5. Bij aankoop in de webwinkel van Bamigo B.V. in de actieperiode van woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ontvangt u voor iedere order met een waarde van meer dan € 75,00 incl. BTW een lot voor de loterij waarmee u kans maakt op het in lid 3 genoemde prijs.

6. Medewerkers van Bamigo B.V., alsmede medewerkers van eventuele sponsoren zijn uitgesloten van deelname.

7. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.

8. Over de uitslag van het promotionele kansspel kan niet worden gecorrespondeerd.

9. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, namelijk diegene die als deelnemer is opgenomen op het lot.

10. Door deelname aan het promotionele kansspel verleent de prijswinnaar toestemming aan Bamigo B.V. en eventuele sponsor(en) om zijn of haar naam, alsmede eventuele foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken en deze op haar websites en/of in haar promotionele middelen te publiceren.

11. De deelnemer geeft Bamigo B.V. toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand en deze gegevens te gebruiken om uitvoering te geven aan het promotionele kansspel en om u te informeren over andere producten en diensten van Bamigo B.V.

12. Bamigo B.V. is gerechtigd uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die bij de uitvoering van het promotionele kansspel betrokken zijn.

13. Bamigo B.V. zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@bamigo.nl of door uw verzoek te sturen aan Bamigo B.V. (zie onderstaande contactgegevens). Op deze verwerking zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

14. Over de gewonnen prijs is de winnaar geen kansspelbelasting verschuldigd. Bamigo B.V. zal de kansspelbelasting voor haar rekening nemen en zorg dragen voor een tijdige aangifte en afdracht ervan.

15. Bamigo B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit het promotionele kansspel voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijzen.

16. Bamigo B.V. behoudt zich het recht voor om een promotioneel kansspel te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

17. Op promotionele kansspelen en prijsvragen is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van toepassing.

18. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunt u richten aan:

Bamigo B.V.

Onze Lieve Vrouwestraat 8

5623 PE Eindhoven

info@bamigo.nl

Bamigo B.V. zal op de reacties zo spoedig mogelijk reageren.

 

Klik hier om naar de webshop te gaan